Onbekende stenen

Onbekende stenen zijn het interessants voor de leden van de Landelijke Studiegroep Zwerfstenen. Deze zwerfstenen worden met de groep besproken en conclusies worden getrokken over het soort zwerfsteen en de herkomst ervan.

Onbekende steen van Henk Peters

De zwerfsteen van Lathum bevat zowel kaliveldspaat als plagioklaas en minder dan 10% kwarts. Sommige plagioklazen zijn omzoomd met kaliveldspaat (antirapakivi). Dit laatste is alleen te zien op het verweringsvlak. Als mogelijk herkomstgebied wordt de Oslo-slenk genoemd vanwege de wat rhombische veldspaten. Als tweede mogelijke herkomstgebied wordt Alnön genoemd.

(Volgens het Streckeisen diagram zou het gesteente een LATIET genoemd moeten worden.)

Henk Peters, 2020