Camptonieten - Henk en Ans Scheerboom

Inleiding

De naam camptoniet is geïntroduceerd door M. Rosenbusch in 1887. Deze naam is afkomstig van een voorkomen aan de Livermore Falls in Campton, New Hampshire, Verenigde Staten.

 

Professor Dr. W.C. Brögger van de Geologische Universiteit in Oslo, heeft in het Oslo-gebied diverse porfierische ganggesteenten als  camptonieten benoemd, door de kenmerken als mafische fenokristen zoals pyroxenen (titaan-augiet) of amfibolen en olivijn met in de matrix plagioklaas. Fenokristen van veldspaat en kwarts komen niet voor.

 

Bij de classificatie van deze ganggesteenten, op basis van samenstelling en de mineralogie, is er al meerdere malen een nomenclatuur voor lamprofieren voorgesteld, met steeds weer een aanpassing daarop.

 

Algemeen worden thans de camptonieten tot de lamprofieren gerekend.

De steen is gevonden in een afgraving in Neuenkirchen, Duitsland. De afmeting is: 25 x 10 cm. Opvallend zijn de donkere fenokristen van titaan-augiet, tot 10 mm groot, soms vrij prismatisch gevormd, wat typerend is voor een titaan-augiet. De olivijn als fenokrist, valt minder op door de neutrale kleur. Bij verwering is de matrix typisch grijs door de aanwezigheid van plagioklaas. Op de foto’s van de slijpplaat, zijn de mineralen vergroot te zien. De mineralen zijn aangegeven in de foto’s.

 

Bij de meeste foto’s is eerst een foto gemaakt met 1 x polarisatie en daarna met 2 x polarisatie met interferentie-kleuren.

  • fenokristen van titaan-augiet, vaak sterk zonair, met zandloperstructuur. In enkele titaan-augieten komen “vlekken” voor, met heel veel magnetiet en prismatische olivijn (met hoge interferentie-kleuren), die tezamen een donker geheel vormen.
  • fenokristen van olivijn (forsteriet), vaak sterk gecorrodeerd en deels omgezet saponiet, soms ook iddingsiet.
  • in enkele “donkere” vlekken in de titaan-augiet, magnetiet en veel perowskiet.
  • in de matrix plagioklaas (andesien), titaan-augiet, olivijn en magnetiet

Er is dus een soort verzamelnaam voor stenen die niet passen in schema's. Ganggesteenten met dergelijke kenmerken kunnen ondergebracht worden bij de lamprofieren.

De naam van deze steen is: titaan augiet olivijn-camptoniet, deze valt derhalve ook onder de lamprofieren.

 

 

Henk en Ans Scheerboom, 2020