Gabbro's uit eigen collectie

Wat valt op aan de gabbro’s

 • Ze zijn licht metamorf

 • Hebben vergroening

 • Zijn vaak magnetisch

 • bevatten heel vaak olivijn

 • Hebben zoomvorming tussen olivijn en plagioklaas en om pyroxeen

 • Ze bevatten donkere plagioklaas

 • Zijn pegmatitisch

 • en dit vaak in combinatie

Project Gabbro

 • Er zijn ongeveer 40 stenen onderzocht:

  • die zijn gezaagd, geslepen en gepolijst.

  • De zaagkapjes gaan naar Jan Langendoen, die slijpplaatjes maakt.

  • Er is nog veel onderhanden werk en nog ruim 200 in de kelder.

 • Eerste conclusies:

  • Weinig echte, gave gabbro’s “volgens het boekje”

  • Erg moeilijk om aan de buitenkant een correcte determinatie te doen, anders dan “het is een gabbro of metagabbro”

  • Altijd gepolijst oppervlak of slijpplaatje nodig

  • Pas onder microscoop zijn de kenmerken goed zichtbaar

Wat valt op aan de gabbro’s

 • Licht metamorf

 • Vergroening

 • Vaak magnetisch

 • Bevatten heel vaak olivijn

 • Zoomvorming

–Tussen olivijn en plagioklaas

–Om pyroxeen

 • Donkere plagioklaas

 • Pegmatitisch

 • Vaak in combinatie

Metamorf

 • Groot deel van de onderzochte stenen is licht metamorf

 • Vaak niet zichtbaar aan de buitenkant

 • Slijpplaatje laat omzetting zien:

–Aangetaste plagioklaas en pyroxeen

–Olivijn omgezet of uitverweerd

–Omzetting, zoomvorming om pyroxeen

 • Vaak veel erts en vaak magnetisch

 • Eerste vage groenkleuring

 • Oorspronkelijke textuur en mineralen nog herkenbaar

 • Benoemen als “Metagabbro”

 • Het zijn oude gesteenten

–Svecofennische orogenese 2000-1750 M.j.

– Zuidwestelijk Scandinavische Domein (SWSD) 1750-1500 M.j.

–Sveconorwegische orogenese, vanaf 1000 M.j.

–Oslogebied rond +/- 300 M.j

–Vulkanisch Zuid-Zweden ruwweg 100 – 150 M.j

Omzetting postmagmatisch, gevolg van tijd of van plaatselijke lichte en / of korte toename van P/T

Steen 1955 Metagabbro

Steen 1955 Metagabbro gepolijst

Afmetingen: 2 x 3 cm

Vergroening (1)

 • Laaggradige metamorfose, eerste omzetting richting groenschistfacies

 • Duitse Schrijvers Maresch/Schertl/Medenbach (Gesteine, uitgave 2016) noemen dit een voorfase van de groenschist-facies oftewel “subgrunschieferfacies”, bij ongeveer 4kbar en 200-250C en 15km diepte.

 • Groenkleur resultaat van omzetting van plagioklaas en pyroxeen en de vorming van chloriet, epidoot en aktinoliet.

 • Ca gaat uit de plagioklaas waardoor deze meer naar de Na rijke soort gaat (kleurt wittig, albiet)

Omzetting plagioklaas (in basalt)

Steen 2459

Afmetingen 2 x 4 cm

Steen 2362, afmeting 2 x 3 cm - Vergroening (2)

Magnetisch (1)

 • Veel van de onderzochte gabbro’s bevatten erts

 • Spiegelend op gepolijst oppervlak, opaak (isotroop) in slijpplaatje

 • Heel vaak magnetiet (spinelgroep)

 • Het mineraal magnetietis een oxide van ijzer met valenties 2+ en 3+. De chemische formule luidt Fe2+2Fe3+O4

 • Soms zo magnetisch dat de magneet blijft hangen aan de steen

Deels magmatisch van oorsprong, deels door omzetting bijv. door serpentinisatie van olivijn, of metasomatose

Steen 2176, steen = 8 x 10 cm

Magnetisch (2)

 • Herkomstgebieden van scandinavische gabbro’s zijn wel bekend, zie geologische kaarten.

 • Voorkomens van magnetiet-erts en magnetietrijke gabbro’s zijn wel bekend, oa:

– C.Maijer (GEA 1994) noemt intrusieve gabbro’s in Bamble gebied, rijk aan ijzer, in relatie tot mijnbouw en ertswinning waaronder magnetiet-ertsen.

– IJzerertsgebied van Kiruna

– Magneto-gabbro’s veroorzaken kompas afwijkingen (2e WO)

Zoomvorming

 • Zoomvorming treed op

– Tussen plagioklaas en olivijn

– In / om pyroxeen

 • Postmagmatisch of hydrothermale oorzaak of toename P/T.

 • Bij afkoeling en drukafname minder stabiel

 • Reactieranden, corona’s, zoomvorming

Zoomvorming tussen Plagioklaas en Olivijn

 • Zoomvorming tussen plagioklaas en olivijn

 • Postmagmatisch oorzaak:

– Bij afkoeling en drukafname wordt olivijn en plagioklaas met hoog An% minder stabiel

 • Zoom bestaat uit binnen- en buitenzoom

– Binnenzoom Opx

– Buitenzoom Amfibool

– Vaak ook magnetiet ertussen, als bijproduct

Steen 1421, 5/12 Weissenhaus Slpl. 5/12-18A. Gepolijst oppervlak
Afmetingen steen 1421: 5 x 8 cm

Steen 1421. Microscoop opname  4 x 2,6 mm, 65x vergroot. Kern olivijn, zoom van orthopyroxeen en amfibool. Verder granaat en magnetiet

1351, 5/11 Katharinenhof. Olivijn-gabbro buitenkant. Afmeting steen 1351: 13 x 7 cm