Onbekende Stenen - Henk Schriemer

STEEN 1

Gevonden in Domelaar, Markelo, door AnnaWil van Rumpt, afmetingen ruwweg 17 x 10 x 7 cm.

Beschrijving:

Brokjes van donker fijnkorrelig material, kwartsiet, fosforiet, vuursteen? Hier en daar met witte gangetjes. Sommige brokjes hebben ronde concentrische ringen, waardoor bolvormen ontstaan, in grootte varierend van 1-4 cm (afhankelijk van grootte kern).

Tussen de brokjes bevat de ruimte uitgekristalliseerd mineraal, soms geheel gevuld, soms nog open. Deze kristallen zijn vanuit de bolletjes gevormd

Gesteente is hard, kan er geen krassen in maken met zakmes. Vrijwel geen reactie op zuur, uit de holtes een minimale reactie, kan ook vervuiling zijn.

Resultaat discussie: kwartsconglomeraat, ontstaan door metasomatose van calciet.

Brokstukjes van kwartsiet? Hier en daar gangetjes en structuurtjes

Vuursteen met bryozoën?

Steen 2 (nr 1928)

Gevonden in Hubertsberg Dld, mei 2012, Afmetingen ruwweg 10x10x5 cm. Sterke reactie op zuur, dus kalkrijk, Gemakkelijk in te krassen.Zeer fijne deeltjes, ook de donkere delen zijn miniscule hoekige scherfjes. Alles in een dichte massa van kalkrijk materiaal.

Beschrijving:

Sedimentaire oorsprong, Zacht, kalkrijk. Bestaat uit miniscule scherfachtige deeltjes, glanzend wit material, lijkt poedervormig. Warrige massa, breuken, scheuren, rare stromen. Lijkt op Sueviet (bijv. Nördlinger Ries).

Resultaat discussie: kalkrijk sediment, neerslagmateriaal van onbekende oorsprong.

Steen 3 (nr 2061)

Gevonden in Weissenhaus, mei 2014, Afmetingen ruwweg 16 x 10 x 3 cm,

Beschrijving:

Zuur: geen reactie, Niet in te krassen. Op de buitenkant lijken de zwarte vormen dicht maar deze blijken net als de tussenmassa te bestaan uit “druppels” aaneen gekit met een stoffijne donkere massa.

De zwarte delen zijn iets bolvormig opgebouwd. De tussenmassa bestaat uit kleine druppeltjes soms mooi rond soms wat scherfachtig gevormd, in een stoffijne en lichtere grijze massa die ook bij sterke vergroting onder de microscoop geen details laat zien.

Onder de microscoop valt op dat de druppels in de tussenmassa en de zwarte delen In de grondmassa erg helder zijn. Een enkele heeft een blauwachtige wolkige kleur.

90 % van de druppels is volledig transparant, je kijkt dwars door de druppel heen tegen de achtergrond aan.

In de tussenmassa zie je iets van een stromingspatroon.

  • Opties: sedimentaire oorsprong

    • Vulkanische glasdeeltjes, bij neerkomen op helling geclusterd in bolvormen

    • Impactmateriaal, opgebouwd uit het materiaal dat bij de inslag is opgesmolten en weggeslingerd.

Resultaat discussie: neerslagmateriaal van onbekende oorsprong, mogelijk glas- of kwartdruppeltjes die zijn afgezet in een turbulente omgeving. De donkere bolvormen kunnen zijn ontstaan door accretie. Oorsprong kan  vulkanisch dan wel het resultaat van een inslag zijn. Verder onderzoek nodig naar de samenstelling van de druppels en de tussenliggende zeer fijnkorrelige matrix.

Gepolijst oppervlak

Beeld 85 x 55 mm

Beeld 60 x 40 mm

Beeld 35 x25 mm

Beeld 35 x 25 mm

Beeld 5 x 3.5 mm

Beeld 5 x 3.5 mm

Henk Schriemer, mei 2019